Home

Podręczniki

Migdałki

Nos

Zatoki

Kontakt

Home

Mieczysław Chmielik

Jolanta Chmielik

L. Paweł Chmielik

Mieczysław Chmielik
 

 

Mieczysław Chmielik

 

Prof. Dr hab. med. Mieczysław Chmielik

Emerytowany Kierownik Kliniki Laryngologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego

w Warszawie

Kontakt:

tel: +48 601 230 557

e-mail: Mieczyslaw.Chmielik@chmielik.pl


Operacje przegrody nosowej grzbietu nosa 

Dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje sprawnej funkcji oddychania. Zmniejszenie drożności nosa, a zwłaszcza jego całkowite zablokowanie hamująco wpływa zarówno na rozwój fizyczny jak i intelektualny rozwijającego się organizmu. Skrzywienie przegrody nosa może zmniejszyć drożność nosa, a nawet całkowicie go zablokować. Zadaniem zatem zarówno rodziców, jak i lekarza jest doprowadzenie do sytuacji, w której dziecko może swobodnie oddychać przez nos. U około 16% dzieci zgłaszających się do laryngologa z powodu niewystarczającego oddychania przez nos, przyczyną tego stanu jest skrzywienie przegrody nosa. Skrzywienie takie może być skutkiem urazu nosa, choć może być też wynikiem uwarunkowań genetycznych. Niezależnie od przyczyny wywołującej omawianą deformację, jedynym skutecznym jej leczeniem jest zabieg operacyjny.
Operacja taka polega na:

  • Uwolnieniu przemieszczonych lub zdeformowanych elementów kostnych, chrzęstnych w obrębie przegrody nosa.
  • Ustawieniu ich w prawidłowym miejscu.
  • Skutecznym unieruchomieniu na czas potrzebny do zrośnięcia się szkieletu nosa w prawidłowej pozycji.

Operację wykonuje się z cięcia skóry w przedsionku nosa - nie wymaga ona zatem cięć na zewnątrz twarzy. Okres pobytu dziecka w szpitalu, przy prawidłowym gojeniu się rany pooperacyjnej, waha się w zależności od możliwości zmiany opatrunków warunkach domowych od 3 do 10 dni. O ile zapobieganie genetycznie uwarunkowanym deformacjom szkieletu nosa jest w chwili obecnej niemożliwe, o tyle prawidłowe postępowanie po urazach nosa może zmniejszyć ryzyko powstawania deformacji nabytych. Każde dziecko po urazie nosa, który wywołał obrzęk tej okolicy lub utrudnienie oddychania wymaga badania laryngologicznego. Jeśli laryngolog stwierdzi pojawienie się pourazowych deformacji szkieletowych, nosek taki wymaga nastawienia w ciągu siedmiu dni. Wykonanie nastawienia w okresie dłuższym niż podany powyżej zmniejsza w sposób istotny skuteczność tego zabiegu. Ze względu na bogate unerwienie twarzy, zabiegi nastawienia nosa są bolesne, dlatego należy u dzieci je wykonywać wyłącznie w znieczuleniu ogólnym - narkozie. Aby zastosowanie znieczulenia ogólnego było możliwe konieczne jest wcześniejsze wykonanie badań laboratoryjnych krwi i moczu. Wykonanie tych badań niekiedy jest czasochłonne. Zatem, by zdążyć z nastawieniem szkieletu nosa w podanym powyżej terminie siedem dni od urazu badania należy zacząć wykonywać w następny dzień po urazie. Jeśli uraz spowodował deformację szkieletu, a nastawienia nosa nie wykona się lub jest ono nieskuteczne, koniecznym jest wykonanie operacji przegrody nosa. Jeśli deformacja jest rozległa i symetryczne ustawienie przegrody nosa, nie wystarczy do odtworzenia wystarczającej drożności górnych dróg oddechowych, koniecznym bywa operacja rekonstrukcji grzbietu i bocznych kostnych ścian nosa.

Rekonstrukcja zdeformowanych elementów szkieletowych przegrody nosa u dziecka